back

De discriminatie tegen Prins Aquasie

Prins Aquasie kwam uit hedendaags Ghana naar Delft om mijnbouwkunde te studeren aan wat nu de TU is. Vervolgens vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij de titel “buitengewoon” aspirant ingenieur kreeg. Daarmee kon hij geen leidinggevende functie krijgen. Ook mocht hij niet bij collega’s aan tafel eten en moest hij in een pakhuis slapen. Dit was voor nazaten van kolonialisme in het Caribisch gebied erg herkenbaar. Alles zat mee: hij was intelligent, had een goed netwerk en kwam van hoge afkomst, maar als puntje bij paaltje kwam ervaarde hij toch discriminatie.